Modernizacje linii kolejowych w Polsce

Moderatorzy: JacekM, person

Awatar użytkownika
piechocinski
Posty: 57
Rejestracja: 17 gru 2006, 22:18
Lokalizacja: www.Piechocinski.blog.onet.pl
Kontakt:

Post autor: piechocinski » 19 gru 2006, 9:30

Kolejowe inwestycje w Polsce współfinansowane ze środków UE

Rolę Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu (IPZ ) dla transportowej części Funduszu Spójności ( w tym dawnego funduszu ISPA z lat 2000-2003 ) pełni Ministerstwo Transportu Należy do niego :ocena projektów ,przekazywanie aplikacji do Instytucji Zarządzającej –Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,kontrola zamówień publicznych dla zaakceptowanych projektów (ex-ante ),monitoring i kontrola a także weryfikacja wniosków płatności zaliczkowych ,pośrednich czy końcowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację (POZR )w przypadku FS są PKP PLK i GDDKiA.

Na koniec lipca 2005 roku Ministerstwo Transportu obsługuje w omówionym zakresie 34 projekty zatwierdzone w latach 2000-2005 ,w ramach których podpisano do końca lipca 114 kontraktów. W ramach Funduszu Spójności na łączną kwotę 2091 mln EUR na drogi na realizację celu- zwiększenie spójności sieci drog w układzie krajowym i europejskim przeznaczono na budowę i modernizację autostrad i dróg ekspresowych 1195 mln EUR .( 57 %).Na liniach kolejowych w osiągnięciu celu –zwiększenie prędkości kursowania pociągów i dostosowania do systemów przewozów multimodalnych na modernizację międzynarodowych połączeń kolejowych przeznaczono 896 mln EUR (tj.43 % ) .
W roku 2006 do 31 lipca zawarto 24 kontrakty w ramach projektów FS na łączną kwote 309 mln EUR w tym 10 kontraktów kolejowych na kwote 132,4 mln EUR i 11 kontraktów drogowych na kwote 163,7 mln EUR i 3 projekty pomocy technicznej realizowanych przez Ministerstwo Transportu na kwotę 13 507,53 mln EUR.W procedurze zamówień publicznych znajduje się 18 projektów – 12 w sektorze drogowym i 6 w kolejowym. Jednocześnie MT przekazało do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wnioski o modyfikacje dla 15 projektów ISPA-FS w tym 10 z propozycja zmiany alokacji FS.

Na podstawie zgłoszonych wnioskow o płatności Komisja Europejska przekazała Polsce środki FS licząc narastająco od początku realizacji projektów ISPA-FS w kwocie 815,078 mln EUR. Na rachunki beneficjentów PKP PLK i GDDKiA przekazano ramach FS 814,941 mln EUR. Dla GDDKIA przekazano 611,137 mln EUR ,dla PLK 203,237 mln EUR.W zakresie pomocy technicznej realizowanej w Ministerstwie Transportu wydano 0,704 mln EUR.W tym roku od 1 stycznia do 31 lipca przekazano na rachunki beneficjentów środki FS w wysokości 314,159 mln EUR w tym dla sektora drogowego – 286,722 mln EUR i dla kolejowego 27,437 mln EUR. Na cały rok 2006 zaplanowano przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność na kwotę 370,110 mln EUR w podziale na drogi-253,660 mln EUR i kolej 116,449 mln EUR.
Komisja Europejska z wniosków przekazanych w latach 2004-2005 nie wydała decyzji o dofinansowaniu na dwa projekty w tym jeden kolejowy- Modernizacja linii kolejowej E – 59 ,odcinek Wrocław-Poznań, etap II, odcinek Wrocław –Rawicz. Proponowana wartość środków unijnych 213,7 mln EUR, projekt został zablokowany ze względu na nieuregulowane kwestie dotyczące wyznaczenia obszarów sieci Natura 2000.
W tej sprawie Ministerstwo transportu prowadzi negocjacje z Komisją Europejską.

W celu wykorzystania dostępnej kwoty alokacji na lata 2004-2006 zgłoszono bądź planuje się zgłoszenie pięciu nowych projektow w tym dwa kolejowe:
• Modernizacja linii kolejowej CE 59 ,odc. Międzylesie – Szczecin ,przygotowanie dokumentacji przedprojektowej ( 3,9 mln EUR ),wniosek przekazany Komisji Europejskiej
Modernizacja linii kolejowej E 65 ,odc. Grodzisk Mazowiecki-granica państwa ,przygotowanie dokumentacji przedprojektowej (3,4 mln EUR ),wniosek przekazany Komisji Europejskiej
Projekty dla których nie zostaną wydane decyzje o współfinansowanie w 2006 roku będą się ubiegać o środki w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Do najważniejszych problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów Funduszu Spójności w zakresie transportu zalicza się :
• Procedury dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Komisja Europejska wymaga przedstawienia dowodów na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, konsultacji społecznych ,decyzji lokalizacyjnych ,decyzji środowiskowych , pozwoleń na budowę. Problemy te ze szczególna siłą ujawniły się s po wejściu w życie nowej ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wdrożeniu programu Natura 2000.Problem ten dotyczy już dwóch projektów kolejowych –modernizacja linii kolejowej E 20 ,odc. Siedlce –Terespol ,etap I i modernizacja linii kolejowej E 30 , odc. Węgliniec – Zgorzelec oraz Węgliniec – Bielawa Dolna.
• Brak możliwości wypłacania zaliczek ze środków budżetowych wykonawcom projektów FS gdzie zwłaszcza przy kontraktach ryczałtowych na usługi wykonawca nie może wystawiać faktur do czasu zakończenia prac .
• Przekroczenia budżetu projektów ofertach składanych w przetargach co jest konsekwencja unieważniania postępowań ,rezygnacji z części zakresu rzeczowego projektu czy też zwiększenia nakładów krajowych. Tego typu problemy występują przy następujących projektach kolejowych : modernizacja linii kolejowej E 20 ,odc. Siedlce Terespol ,etap I ;modernizacja linii kolejowej E 30 ,odc. Węgliniec – Legnica ;poprawa infrastruktury kolejowej – eliminacja wąskich gardeł operacyjnych.
• Procedury prawa zamówień publicznych tym głownie związane z procesem odwoławczym oraz kontrola ex-ante
• Problemy związane z potencjałem wykonawców , ich płynnością finansowa ,upadłość wykonawców i podwykonawców ,deficyt wykwalifikowanych kadr ,opóźnienia w realizacji kontraktów. Tego typu problemy występują na projektach : modernizacja linii kolejowej E 20 , odc. . Siedlce – Terespol ,pomoc techniczna dla przygotowania projektu ;modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 ( prace pozostałe ).Nazwa Dane finansowe o projekcie
w sektorze transportu
Lp. Projekt
(numer i nazwa) Podmiot odpowiedzialny za realizację Koszt całkowity inwestycji (EURO) Koszt całkowity kwalifikowany (EURO) Całkowita kwota dofinansowania Fundusz Spójności (EURO) Fundusz Spójności (%)
(6/5)
Projekty zatwierdzone w 2000 r.
1 Modernizacja l.kolej.
E-20, odc. Mińsk Maz. - Siedlce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 132 465 914 124 595 625 93 446 719 75 %
2 Modernizacja l.kolej.
E-20, odc. Rzepin – gr. państwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 24 195 902 23 033 384 17 275 038 75 %
SUMA transport 2000 r. 156 661 816 147 629 009 110 721 757

Projekty zatwierdzone w 2001 r.
1 Modernizacja l.kolej.
E-30, odc. Węgliniec-Legnica PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 160 423 329 123 783 000 92 837 250 75 %
2 Modernizacja węzła kolejowego w Poznaniu PKP Linie kolejowe S.A. 105 104 340 102 926 740 77 195 055 75 %
3 Poprawa infrastruktury kolejowej w Polsce – „wąskie gardła” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 135 420 000 111 000 000 83 250 000 75 %
4 Pomoc techn. dla przyg. proj. moder. l.kolej.
E-65, odc. Warszawa-Działdowo-Gdynia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 14 900 000 14 900 000 11 175 000 75 %
SUMA transport 2001 r. 415 847 669 352 609 740 264 457 305

Projekty zatwierdzone w 2002 r.
1 Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Siedlce -Terespol, Faza I. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 191 194 000 185 274 000 138 955 000 75 %
2 Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Węgliniec – Bielawa Dolna (Horka) i Węgliniec - Zgorzelec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 90 499 138 83 451 000 62 588 250 75 %
3 Pomoc techn. Dla przygot. Proj. Modern. l.kolej. E-75 na odcinku Warszawa - Białystok – Sokółka – Trakiszki (Rail Baltica) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 400 000 2 400 000 1 920 000 80 %
4 Pomoc techn. Dla przygot. Projektu modernizacji l. kolej. (E-20 i CE-20) – pozostałe prace PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 750 000 3 750 000 2 812 500 75 %
SUMA transport 2002 r. 287 843 138 274 875 000 206 275 750

Projekty zatwierdzone w 2003 r.
1 Pomoc techn. Dla przylot. Projektu „modernizacji l.kolej. E-30/CE-30 na odcinku Opole – Katowice – Kraków” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 625 000 3 625 000 2 718 750 75 %
SUMA transport 2003 r. 3 625 000 3 625 000 2 718 750

Projekty zatwierdzone w 2004 r.
1 Modernizacja l. kolej.
E-59, odcinek: Wrocław – Rawicz, etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 30 000 000 30 000 000 25 500 000 85 %
2 Modernizacja l. kolej.
E-65, odcinek: Warszawa – Gdynia, etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 42 403 200 42 403 200 36 042 720 85 %
3 Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z FS Ministerstwo Transportu 2 000 000 2 000 000 1 700 000 85 %
SUMA transport 2004 r. 74 403 200 74 403 200 63 242 720

Projekty zatwierdzone w 2005 r.
Modernizacja l. kolej.
E-65 odcinek Warszawa – Gdynia (etap II) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 480 325 000 475 522 000 399 438 480 84 %
SUMA transport 2005 r. 480 325 000 475 522 000 399 438 480

SUMA Transport 2000 - 2005 1 418 705 823 1 328 663 949 1046854762Janusz Piechocinski www.piechocinski.pl ,www.Piechocinski.blog.onet.pl ,janusz@piechocinski.pl
lubię naszą okolicę

Kra
Posty: 1941
Rejestracja: 16 lut 2006, 9:28
Lokalizacja: Żoliborz/Bielany

Post autor: Kra » 09 mar 2007, 16:51

Onet.pl za PAP pisze: Rusza historyczny projekt szybkiej kolei
Ministrowie transportu Polski i Litwy Jerzy Polaczek i Algirdas Butkeviczius podpisali w piątek w Wilnie memorandum, ustalające punkt, w którym przyszła droga kolejowa Rail Baltica przekroczy granicę polsko-litewską.

W ocenie obu ministrów, podpisany dokument ma znaczenie historyczne, gdyż określenie punktu przekroczenia granicy jest pierwszym etapem rozpoczęcia faktycznych prac związanych z budową drogi kolejowej Rail Baltica, łączącej Warszawę z Helsinkami przez Litwę, Łotwę i Estonię.

Punktem granicznym przyszłej Rail Baltica pozostanie obecne polsko-litewskie przejście kolejowe Mockawa-Trakiszki.

"Podpisanie tego dokumentu pozwala nam na rozpoczęcie korzystania z funduszy programu TEN-T" - powiedział podczas konferencji prasowej minister Butkeviczius.

W programie TEN-T na techniczne przygotowanie projektu dla Litwy przewidziano 2,7 mln euro do 2009 roku.

Głównym zadaniem Litwy w tym projekcie jest dostosowanie szerokości torów do szerokości obowiązującej w Europie. Obecnie tory kolejowe na Litwie są szersze; takie jak na obszarze byłego ZSRR.

Zadaniem Polski jest wytyczenie do końca br. trasy Rail Baltica przez swe terytorium i zmodernizowanie dróg kolejowych.

Minister Polaczek zaznaczył, że budowa Rail Baltica jest priorytetowym projektem Polski na lata 2007-2013. Na modernizację dróg kolejowych zamierza się przeznaczyć około 100 mln euro.

Po stronie litewskiej budowa szybkiej kolei, jeżdżącej z prędkością ok. 160 km/h, ma się rozpocząć w 2009 roku. Przewiduje się, że pierwsze pociągi trasą Rail Baltica zaczną kursować około roku 2015.


[ Komentarz dodany przez: MeWa: 2007-03-11, 19:17 ]
Zmiana tytułu. MeWa

Awatar użytkownika
fik
Naczelne Chamidło
Posty: 26219
Rejestracja: 10 gru 2005, 12:34
Lokalizacja: Niemandswasser

Post autor: fik » 09 mar 2007, 16:56

Będą jaja jak z Rospudą, mówię wam, tylko przy przejściu przez Biebrzański PN.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.


#wypierdalać #jebaćkler

Awatar użytkownika
Piotrek
Posty: 6083
Rejestracja: 30 gru 2005, 10:27
Lokalizacja: Radiowo/Bemowo

Post autor: Piotrek » 09 mar 2007, 17:03

Fikander pisze:Będą jaja jak z Rospudą, mówię wam,
Może trochę mniejsze - wydaje się nie ten kaliber. Heh, nie wiedziałem, że aż tak potrzebujemy takiego połączenia z Litwą etc 8-[
Kasta pianistów
Pozdrawiam, Szafran.

Awatar użytkownika
Karol
Posty: 857
Rejestracja: 18 gru 2005, 16:24
Lokalizacja: Marysin Wawerski

Post autor: Karol » 09 mar 2007, 17:26

Fikander pisze:Będą jaja jak z Rospudą, mówię wam, tylko przy przejściu przez Biebrzański PN.
Ale jakie jaja? Będą poszerzać trasę? Nowy nasyp, więcej torów? Wyjaśnij dokładnie co będą robić.
www.kolej.one.pl
Zachęcam do aktualizowania danych!!!

Pasażer:KM, 401, 520, 115, 173, 315 (kolejność zamierzona!)

Awatar użytkownika
TGM
Posty: 4871
Rejestracja: 14 gru 2005, 22:52

Post autor: TGM » 09 mar 2007, 17:26

Trzeba przyznać, że ładny filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=M3LJw4IGK9k :grin:

Awatar użytkownika
fik
Naczelne Chamidło
Posty: 26219
Rejestracja: 10 gru 2005, 12:34
Lokalizacja: Niemandswasser

Post autor: fik » 09 mar 2007, 17:41

Karol pisze: Ale jakie jaja? Będą poszerzać trasę?
Łuki prostować, spójrz na przykład na ten między Kamienną Nową a mostem na Biebrzy...

[ Dodano: 2007-03-09, 17:41 ]
Piotrek pisze:. Heh, nie wiedziałem, że aż tak potrzebujemy takiego połączenia z Litwą etc
No bo de facto nie potrzebujemy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.


#wypierdalać #jebaćkler

Awatar użytkownika
Karol
Posty: 857
Rejestracja: 18 gru 2005, 16:24
Lokalizacja: Marysin Wawerski

Post autor: Karol » 09 mar 2007, 17:55

No rzeczywiście spory ten łuk...a co do sensowności budowy..przecież nie będziemy całe życie jeździć przez Grodno. Za dużo kontroli granicznych i mała szansa na budowę toru normalnego przez Białoruś. Znając Łukaszenkę to potraktuje to jak my propozycję eksterytrorialnej trasy przez Pomorze w 1939 r.

A tak po cichu...Grodno to bym w Polsce kiedyś widział :-$
www.kolej.one.pl
Zachęcam do aktualizowania danych!!!

Pasażer:KM, 401, 520, 115, 173, 315 (kolejność zamierzona!)

Awatar użytkownika
Piotrek
Posty: 6083
Rejestracja: 30 gru 2005, 10:27
Lokalizacja: Radiowo/Bemowo

Post autor: Piotrek » 09 mar 2007, 17:57

Ładny filmik. Szkoda, że do Wilna nie dojdzie trasa ;)
Kasta pianistów
Pozdrawiam, Szafran.

Awatar użytkownika
fik
Naczelne Chamidło
Posty: 26219
Rejestracja: 10 gru 2005, 12:34
Lokalizacja: Niemandswasser

Post autor: fik » 09 mar 2007, 18:07

Karol pisze:przecież nie będziemy całe życie jeździć przez Grodno.
No i nie jeździmy, biorąc pod uwagę, że Litwini rozebrali tory na granicy białoruskiej.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.


#wypierdalać #jebaćkler

Awatar użytkownika
ziomal
Posty: 2191
Rejestracja: 02 cze 2006, 20:22
Lokalizacja: Gabinet Cieni ZTM Pion Wentylacyjny

Post autor: ziomal » 09 mar 2007, 18:49

Jak to ,,rozebrali''? Czasowo,czy jak? :-s
Filmik bardzo ciekawy,ah... ;-)
"Pociąg zawsze dojedzie"
Paweł Ney


Jakoś tak wyszło, że czestotliwość kursowania mojej linii na tym forum zmniejszyła sie ;-) To tylko efekt uboczny.

Zły chłopiec i troll pozdrawia

Awatar użytkownika
fik
Naczelne Chamidło
Posty: 26219
Rejestracja: 10 gru 2005, 12:34
Lokalizacja: Niemandswasser

Post autor: fik » 09 mar 2007, 19:05

No rozebrali. Były tory, przyjechali Litwini, zabrali tory, zostawili zasieki.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.


#wypierdalać #jebaćkler

Awatar użytkownika
ziomal
Posty: 2191
Rejestracja: 02 cze 2006, 20:22
Lokalizacja: Gabinet Cieni ZTM Pion Wentylacyjny

Post autor: ziomal » 09 mar 2007, 19:17

Aha. Ale do końca nie zrozumiałem, w jakim dokładnie miejscu i co to ma do rzeczy dla nas?
Sory,ale... :D
"Pociąg zawsze dojedzie"
Paweł Ney


Jakoś tak wyszło, że czestotliwość kursowania mojej linii na tym forum zmniejszyła sie ;-) To tylko efekt uboczny.

Zły chłopiec i troll pozdrawia

Awatar użytkownika
rubeus
Posty: 449
Rejestracja: 23 sty 2006, 20:24
Lokalizacja: Ursynów/Kabaty
Kontakt:

Post autor: rubeus » 09 mar 2007, 21:32

Coś w tym kontekście - kawałek tekstu z 'Tygodnika Powszechnego

Tygodnik Powszechny
– Kolej może pomóc mieszkańcom Augustowa i innych miast zniszczonych przez transport ciężarowy.
Pod jednym warunkiem: trzeba postawić na transport kontenerowy. Pociągi nie muszą wtedy przewozić całych samochodów. To jest przyszłość – zapewnia.

Jak dotąd w Polsce działa jedynie pięć terminali kontenerowych. Kolejny, prywatny, powstaje w Gliwicach. O terminalu suwalskim narazie głucho.

Wszystko więc wskazuje na to, że najlepsza z ekologicznego punktu widzenia alternatywa dla zniszczonego tirami Augustowa pozostanie alternatywą na papierze.
A przecież ktoś pracuje w ministerstwach odpowiedzialnych za transport. Czytają tam gazety, spotykają się z ekspertami. Dlaczego nikomu nie przyszło dotąd na myśl, że w wyczekujących jak kania dżdżu inwestycji Suwałkach przydałby się terminal dla kontenerów, taki jak choćby w Pruszkowie? Jeśli wierzyć Furgalskiemu, szybciej zarobiłby na siebie niż ekskluzywny pomysł dla czterdziestu tirów na dobę.

Nadal nie potrafimy wykorzystać znakomicie rozwiniętej struktury kolejowej do odciążenia polskich dróg. Pomysły na kolej grzęzną również dlatego, że zajmuje ona coraz podrzędniejszą rolę w świadomości społecznej. Tak sobie ustawiliśmy dyskusję o transporcie w ciągu minionych siedemnastu lat, że czołowe miejsce zajmuje w niej samochód. Pociąg został zepchnięty na plan dalszy.

Tm
Posty: 7559
Rejestracja: 13 gru 2005, 21:27
Lokalizacja: Boskie Buenos

Post autor: Tm » 09 mar 2007, 22:26

ale czemu w Suwałkach? tak czy siak tiry będą musiały tam dojechać z tej czy innej strony, jeśli coś takiego budować to co najmniej w Szestokach na "styku szerokości"
აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ
абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщюяь
ابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهويةى

ODPOWIEDZ